سلام بر تو ای مريم مقدس Ave Maria

آوه ماريا !
 نجوای اين بنده را بشنو
که تو ميتوانی صدای ما را در اين هياهوی بشنوی
و مارا از غرق شدن در نا اميدی نجات دهی


آوه ماريا سرود معروف کليسای کاتوليک است که به سلام و درود روح القدس به باکره مقدس در هنگام بشارت ميلاد مسيح اشاره دارد.بعبارت ديگر نمازی ( عبادتی ) آوازين با محتوای سلام و خوش آمد گويی جبرئيل و ساير مقدسين و فرشتگان به مريم مقدس است.

579-320x230.jpg


از قرن ۱۵ ميلادی اهنگسازان بر اساس اين فرم (که يک فرم مذهبی- کليسايی ) است آثار بسياری تصنيف کرده اند  و معمولا همه آهنگسازان يک آوه ماريا ( Ave Maria) در مجموعه آثار خود دارند.


اما آوه ماريای شوبرت بر اساس شعری از -سر والتر اسکات - شاعر و نويسنده بزرگ انگليسی به موسيقی در آمده است و دارای اهميت ويژه ای در آثار شوبرت و تمام آثار ساخته شده در اين فرم در طول تاريخ موسيقی بوده و در حقيقت مشهورترين آئه ماريا در جهان است.

            marie2.jpg


این قطعه در اصل يکی از ترانه های شوبرت ميباشد که در بهار و تابستان ۱۸۲۵ همراه با اشعار ديگری از منظومه دوشيزه دريا اثر سر والتر اسکات تصنيف شده است.


اين ترانه ها عبارتند از :
آواز قايق -cronach -آوازهای Ellens (شامل سه ترانه که آوه ماريا ترانه سوم از اين مجموعه سه تايی است ) و آواز شکارچی و Normans Gesang


تمايل به سادگی و روانی و ملوديهای شيرين و جذاب از خصوصيات بارز اين مجموعه از ترانه های شوبرت است.
آوه ماريای شوبرت در قرن حاضر نه فقط به عنوان يک ترانه مذهبی بلکه بعنوان يک آواز مردمی و بين المللی در آمده است و تنظيم های ارکسترال اين قطعه که در آنها معمولا هورن ها و کلارينت ها نقش اساسی در اجرای آلومپايمان ( عموما اجرای دو لا چنگهای پنج تايی به همراه پيانو بعهده يکی از اين دو ساز است) را دارند و جذابيت های اين اثر را صد چندان نموده است.


آوه ماريا !
 نجوای اين بنده را بشنو
که تو ميتوانی صدای ما را در اين هياهوی بشنوی
و مارا از غرق شدن در نا اميدی نجات دهی
مارا در چتر عنايات تو آسوده به خواب ميرويم
گرچه رانده و آواره و ملامت چشيديم...
آه ای باکره مقدس !
نجوای اين بنده را بشنو...
آه ای مادر تقاضای اين کودک نيازمند را اجابت کن...
آه ای مريم مقدس ! ... ای پاکدامن!
اگر عنايت تو شامل حال ما گردد
خشتی که زير سر ماست
تبديل به نرم ترين بالش ها خواهد شد...
اگ تبسمی کنی هوای سنگين اين مغازه تاريک
بوی خوش بلسان خواهد گرفت....
پس ای باکره
نجوای اين بنده را بشنو
آه ای مادر تقاضای اين کودک نيازمند را اجابت کن...
آه ايم مريم مقدس! ای آنکه هرگر لکه بر دامنت ننشسته!
شياطين دشمن خوی زمين و آسمان
که از جايگاه اصلی خود ( د دوزخ بر ما ) نازل مشوند
از پيش حضور مبارک تو گريزانند...
ما را در برابر اين همه لطف تو رکوع ميکنيم
چون هدايت دوباره شامل حال ما شده است...
نجوای اين بنده را بشنو
و پدر را فرزندی عطلا کن.
آه ای مريم مقدس....

 

فايل صوتی اين ترانه زيبا با کيفيت بالا و صدای آسمانی هارپ:

دانلود

فايل صوتی (بی کلام ) اجرای اين ترانه توسط گيتار کلاسيک:

دانلود


 رامين ورزنده .ترانه های آلمانی زیبا شیرین ساده

/ 0 نظر / 9 بازدید